Mitglied werden - kostenlos registrieren

Als angemeldeter Benutzer können Sie eine Onlinebestellung aufgeben, die Bestellungshistorie einsehen.

Kontoinformationen

Required data
Eintragen the Email AddresseEntered email is not valid. Checking if email is valid.
Geben Sie ihre E-Mail Adresse erneut ein.
Eintragen Passwort
Wiederholung Passwort
Eintragen vorname
Eintragen familienname
Geben Sie Ihre Handynummer ein.
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
Datenschutz-Grundverordnung

Ab dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung anzuwenden (https://gdpr.eu/). Gemäß dieser Verordnung bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Realizacijom kupnje sezonske pretplate HNK Hajduk š.d.d. za sezonu 2022/2023 suglasan sam da HNK Hajduk š.d.d., (Ulica 8. Mediteranskih igara 2, OIB: 047785516590 odnosno ovlaštene osobe ispred Društva) kao prodavatelj može koristiti/obrađivati moje osobne podatke prema sljedećem:

Podaci koje HNK HAJDUK š.d.d. kao Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u svrhu prodaje sezonske pretplate za sezonu 2022/2023, na temelju privole kupca/pretplatnika su sljedeći: ime i prezime, adresa, br. telefona/mobitela, e-mail adresa, OIB, datum rođenja, br. člana (za članove), IBAN (za pravne osobe).

Kupnjom sezonske pretplate za sezonu 2022/2023 potvrđujem kako sam prije potpisivanja ove suglasnosti upoznat sa sljedećim:
1. HNK HAJDUK š.d.d. kao voditelj obrade prikuplja gore navedene osobne podatke u svrhu evidencije i kupnje sezonskih pretplata temeljem koje kupac stječe pravo na pretplatničku iskaznicu koja glasni na ime i prezime i kojom se pretplatnik legitimira za ulazak na Stadion Poljud.
2. Gore navedeni osobni podaci su nužan preduvjet za kupnju i evidenciju pretplatnika za sezonu 2022/2023., prikupljaju se u gore navedene svrhe za predmetnu natjecateljsku sezonu.
3. HNK HAJDUK š.d.d. kao voditelj obrade podataka može gore navedene osobne podatke predati: pravnim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi podataka i ovlaštenim osobama u svrhu organizacije utakmice temeljem svih važećih propisa te Zakona o javnom okupljanju i drugih srodnih zakona kojim se reguliraju obveze Organizatora javnog okupljanja.
4. Voditelj obrade i izvršitelj obrade će moje gore navedene podatke koristiti u redovnim obradama za potrebe evidencije i informiranja o pretplatama, u marketinške svrhe ako je nužno da ispuni obvezu ispred Društva za dostavom podataka pretplatnika u svrhu izvršavanja preuzetih obveza iz marketinških ugovora, ugovora o poslovnoj suradnji u trajanju do završetka natjecateljske sezone 2022/2023 dok pretplatnik ne povuče suglasnost za korištenje osobnih podataka.
5. U svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Voditelja obrade imam pravo zatražiti:
a. pristup mojim osobnim podacima,
b. ispravak ili brisanje mojih osobnih podataka,
c. ograničiti obrade koji se odnose na mene kao ispitanika,
d. uložiti prigovor na obradu takvih podataka,
e. pravo na prenosivost podataka,
f. povlačenje ove suglasnosti (privole) ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
6. U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede mojih prava prema važećoj regulativi imam pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom tijelu.

Pretplatnik ima pravo povući suglasnost za korištenje podataka u bilo koje svrhe navedene u ovoj privoli. To može učiniti pisanim putem na adresu [email protected], a u sadržaju e-maila treba navesti koju suglasnost želi ukinuti.

  • Other (optional) data

    Optional data

Um ein registrierter Benutzer zu werden, füllen Sie das Formular aus.

  • Ihre E-Mail-Adresse, die Sie für den Einkauf, zur Kommunikation mit uns.
  • Das Passwort muss mindestens 5 Zeichen in Case Sensitivität enthalten.
  • Sie können das automatische Einloggen wählen.