Become a user - free registration

As a registered user, you can make the on-line purchase on our page, view the order history.

Account details

Required data
Enter the e-mail addressEntered email is not valid. Checking if email is valid.
Re-enter confirmation email
Enter the password
Rewrite the password
Enter first name
Enter last name
Enter your mobile number
Terms of service
GDPR

Starting with May 25th 2018, applies law of General Data Protection Regulation (https://gdpr.eu/). In accordance with the regulation, we ask for the consent of the data processing.


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Realizacijom kupnje sezonske pretplate HNK Hajduk š.d.d. za sezonu 2022/2023 suglasan sam da HNK Hajduk š.d.d., (Ulica 8. Mediteranskih igara 2, OIB: 047785516590 odnosno ovlaštene osobe ispred Društva) kao prodavatelj može koristiti/obrađivati moje osobne podatke prema sljedećem:

Podaci koje HNK HAJDUK š.d.d. kao Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u svrhu prodaje sezonske pretplate za sezonu 2022/2023, na temelju privole kupca/pretplatnika su sljedeći: ime i prezime, adresa, br. telefona/mobitela, e-mail adresa, OIB, datum rođenja, br. člana (za članove), IBAN (za pravne osobe).

Kupnjom sezonske pretplate za sezonu 2022/2023 potvrđujem kako sam prije potpisivanja ove suglasnosti upoznat sa sljedećim:
1. HNK HAJDUK š.d.d. kao voditelj obrade prikuplja gore navedene osobne podatke u svrhu evidencije i kupnje sezonskih pretplata temeljem koje kupac stječe pravo na pretplatničku iskaznicu koja glasni na ime i prezime i kojom se pretplatnik legitimira za ulazak na Stadion Poljud.
2. Gore navedeni osobni podaci su nužan preduvjet za kupnju i evidenciju pretplatnika za sezonu 2022/2023., prikupljaju se u gore navedene svrhe za predmetnu natjecateljsku sezonu.
3. HNK HAJDUK š.d.d. kao voditelj obrade podataka može gore navedene osobne podatke predati: pravnim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi podataka i ovlaštenim osobama u svrhu organizacije utakmice temeljem svih važećih propisa te Zakona o javnom okupljanju i drugih srodnih zakona kojim se reguliraju obveze Organizatora javnog okupljanja.
4. Voditelj obrade i izvršitelj obrade će moje gore navedene podatke koristiti u redovnim obradama za potrebe evidencije i informiranja o pretplatama, u marketinške svrhe ako je nužno da ispuni obvezu ispred Društva za dostavom podataka pretplatnika u svrhu izvršavanja preuzetih obveza iz marketinških ugovora, ugovora o poslovnoj suradnji u trajanju do završetka natjecateljske sezone 2022/2023 dok pretplatnik ne povuče suglasnost za korištenje osobnih podataka.
5. U svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Voditelja obrade imam pravo zatražiti:
a. pristup mojim osobnim podacima,
b. ispravak ili brisanje mojih osobnih podataka,
c. ograničiti obrade koji se odnose na mene kao ispitanika,
d. uložiti prigovor na obradu takvih podataka,
e. pravo na prenosivost podataka,
f. povlačenje ove suglasnosti (privole) ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
6. U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede mojih prava prema važećoj regulativi imam pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom tijelu.

Pretplatnik ima pravo povući suglasnost za korištenje podataka u bilo koje svrhe navedene u ovoj privoli. To može učiniti pisanim putem na adresu [email protected], a u sadržaju e-maila treba navesti koju suglasnost želi ukinuti.

  • Other (optional) data

    Optional data
    Enter your phone number

To become a registered user fill form.

  • Fill in the frame 'E-mail' with your email address you want to use for the purchase or the communication with us.
  • The Password should contain at least 5 symbols, and is case sensitive.
  • You can choose the 'Auto login'.